In 2017 zijn we gestart met de markt van insectenteelt te onderzoeken. Al snel kwamen we tot de conclusie dat er weinig grootschalige insectenkweek equipment te koop is. Bestaande systemen kenmerken zich door het vele handwerk, met name bij het voeren. Insecten en met name de meelwormen worden gekweekt in bakken van 60x40 cm.

Insecten leven in een klimaat dat gekenmerkt wordt door een bepaalde luchtvochtigheid en temperatuur. In het beginstadium is warmte nodig. Wanneer meelwormen ouder worden, kruipen ze over elkaar heen en er ontstaat warmte, waar ze slecht tegen kunnen. Hoe mooi zou het zijn om die warmte weer te kunnen gebruiken voor de kleine larfjes in het beginstadium. Een energie neutrale oplossing zou ideaal zijn.

Het idee ontstond om een systeem te ontwikkelen dat zou aansluiten bij de bestaande veeteelt. Vaak is er wel een schuur of ruimte over. Tevens zijn er voorzieningen (bijvoorbeeld koud en warm water) reeds aanwezig, die gebruikt zouden kunnen worden. Een pluimveehouder kan zijn eigen wormen gaan kweken, die weer gevoerd worden aan zijn pluimvee. Een stukje circulaire teelt.

In principe was het uitgangspunt dat één persoon van een kwekerij zou moeten kunnen leven. Als je groter zou willen dient het systeem makkelijk op te schalen te zijn. De investering zou binnen de perken moeten blijven met een normale afschrijvingstermijn.

Met deze gegevens zijn we aan de slag gegaan en is er een uniek systeem ontwikkeld, wat uiteindelijk gepatenteerd is. In de tweede helft van 2018 is er een kweek/testunit gebouwd en in verschillende varianten getest. De resultaten waren zeer goed, hetgeen door de experts is bevestigd. In 2019 is besloten om de activiteiten verder te ontwikkelen en onder te brengen in aparte BV's. De installatie wordt verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. In begin 2020 zal een eerste Demofarm in de lucht gebracht worden, waar potentiële klanten kunnen kijken en ervaren hoe het systeem werkt, met alle randapparatuur.

Op verzoek kunnen er workshops gegeven worden over het kweken en telen van meelwormen.

 

Is de vonk overgeslagen dan biedt Ento Farm Equipment BV complete kant en klare apparatuur turn-key aan om meelwormen te kweken.

 

Een Ento Farmer kan via Ento Farm Services BV een gezamenlijke inkoop en afzet realiseren. Kennis wordt met elkaar gedeeld. Actief kan worden meegedacht voor verdere ontwikkelingen.